GDP là gì? Có những cách nào để tính GDP tại Việt Nam

GDP là gì? Có những cách nào để tính GDP tại Việt Nam. Qua các phương tiện truyền thông chắc bạn thường nghe tới chỉ số GDP hay GDP theo đầu người của một quốc gia. Bài viết sau đây sẽ chỉ cho bạn hiểu sâu hơn định nghĩa GDP là gì.

GDP là gì?

GDP trong tiếng anh là Gross Domestic Product có nghĩa là tổng sản phẩm nội địa, GDP là một chỉ tiêu đánh giá sự phát triển của một quốc gia. GDP hiểu là  tổng giá trị bằng tiền của các sản phẩm dịch vụ cuối cùng mà công dân trong một nước sản xuất ra, trong một  thời gian nhất định, thường là trong một năm.

GDP cho thấy toàn bộ kết quả của các hoạt động sản xuất của tất cả các đơn vị  mọi lĩnh vực trong nền kinh tế của một nước trong một thời kỳ nhất định. GDP giúp đánh giá các mối quan hệ, phân phối thu nhập, sử dụng cuối cùng các sản phẩm trong nền kinh tế một quốc gia.

Xem thêm: Đào tạo seo giá rẻ nhất Hà Nội.

gdp theo đầu người

GDP theo giá thực tế: đánh giá, nghiên cứu về cơ cấu và biến động theo loại hình kinh tế, ngành , nhóm ngành, mối quan hệ giữa kết quả  của sản xuất và huy động vốn vào phúc lợi xã hội và ngân sách nhà nước.

GDP theo giá so sánh: nhằm đánh giá tốc độ phát triển của tổng thể nền kinh tế, các khu vực, các ngành..nghiên cứu sự thay đổi về số lượng hàng hóa dịch vụ mới được sản xuất ra theo thời gian.

Xem thêm: Thiết kế website bảo hiểm giá rẻ.

Có những cách nào để tính GDP tại Việt Nam.

Cách tính theo chi tiêu GDP là gì?

Tính bằng cách cộng tất cả các chi tiêu lại: cách tính gdp là gì

GDP = Y = C + I + G + NX

Chú thích:

  • C : là chi tiêu tiêu dùng, bao gồm tất cả chi tiêu cho sản phẩm dịch vụ do các công ty, doanh nghiệp tạo ra và bán cho người tiêu dùng.
  • I :Là chi tiêu đầu tư, Tổng số vốn đầu tư cho mục đích phát triển xã hội gồm: vốn tăng tài sản lưu động trong kỳ, Vốn đầu tư xây dựng.
  • G : Là chi tiêu của chính phủ về những sản phẩm dịch vụ là những chi tiêu của chính quyền trung ương và tại địa phương: chi phí giáo dục quốc phòng, trật tự công cộng, y tế, tòa chánh, ….
  •  NX: Là xuất khẩu ròng, sự chênh lệch xuất và nhập khẩu, đó là chỉ tiêu cho thấy quan hệ kinh tế của một nước với nước ngoài.

Bạn muốn biết: Thiết kế website bán đồng hồ online.

Tính theo thu nhập GDP là gì?

Được tính bằng cách cộng tổng thu nhập của các hình thức tiền lương, thuế, lợi nhuận,tiền lãi:

GDP = Tiền lương + tiền lãi + tiền thuê + lợi nhuận.

Nền kinh tế có chính phủ thì phải có điều chỉnh làm sao cho GDP tính theo thu nhập giống với GDP tính theo giá thị trường, có hai cách điều chỉnh đó là : cộng khoản khấu hao vào cùng với các khoản thu nhập và cộng thuế gián thu vào thu nhập . Công thức để tính GDP khi có chính phủ:

GDP = Tổng thu nhập = Lương + Lãi + Tiền thuê + Lợi nhuận+ khấu hao + Thuế gián thu 

gdp là gì

Tìm hiểu:

Cách tính theo giá trị gia tăng.

Cách tính theo giá trị gia tăng của GDP là gì?  là cách tính tổng tất cả giá trị gia tăng của toàn bộ nền kinh tế trong một thời kỳ nào đó.

Tổng sản phẩm quốc nội = thuế nhập khẩu + giá trị tăng thêm.

Hoặc sử dụng cách tính sau : GDP = Giá trị sản xuất – chi phí trung gian + thuế nhập khẩu.

– Giá trị tăng thêm của từng ngành kinh tế bao gồm:Thuế sản xuất như ( thuế hàng hoá, thuế sản xuất và chi phí khác),  khấu hao tài sản cố định, Gía trị thặng dư, thu nhập hỗn hợp,  thu nhập của người sản xuất ( như tiền lương, tiền công).

Qua bài viết hy vọng các bạn hiểu sâu hơn về khái niệm  GDP là gì và những cách để tính GDP.